Σχετικά με το ΣΒΑΚ

Τι είναι το ΣΒΑΚ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Το ΣΒΑΚ στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότηταςκαι αξιολόγησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΣΒΑΚ είναι να έχουμε μια προσβάσιμη και ασφαλή Σέριφο για καθένα από εμάς με κάθε μέσο μετακίνησης. Με σεβασμό στο περιβάλλον και προτεραιότητα στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής.

Για την επίτευξη αυτού, χρειαζόμαστε τη συμβολή και συμμετοχή των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης μας στις διαδικασίες αποφάσεων για να έχουμε ένα σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες του νησιού.

ΣΤΟΧΟΣ

Με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Σερίφου έχει ως στόχο :

Τη σφαιρική προσέγγιση των πτυχών της έννοιας της βιωσιμότητας, με έμφαση στην κοινωνική- περιβαλλοντική αλλά και οικονομική βιωσιμότητα, που σε συνάρτηση με το σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας μπορεί να συνδράμει στη δημιουργία ασφαλών και ευχάριστων μετακινήσεων.

Τον στοχευμένο σχεδιασμό του δικτύου μεταφορών- μετακινήσεων και της δημοτικής κινητικότητας βάσει του πως οραματιζόμαστε τη ζωή στο νησί μας.