Έρευνα Ερωτηματολογίων – ΣΒΑΚ Σερίφου

Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου, που αφορά  τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και για το πως θα ήθελα να είναι το νησί μου στο μέλλον.

Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Κατοίκων στο Δήμο Σερίφου :
https://forms.gle/m7Kgf6UguDvPotYP9

Ερωτηματολόγιο Γονέων και Κηδεμόνων για τις μετακινήσεις μαθητών Δημοτικού στο Δήμο Σερίφου: https://forms.gle/Pj2rK1uuLWd7PagT6

Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Μαθητών / Μαθητριών στο Δήμο Σερίφου: https://forms.gle/2aZzsYXEW33V4EX96

Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις Επισκεπτών στο Δήμο Σερίφου:
https://forms.gle/Rntg2S6HEJRrLCay9